Dragon Moray Eel

سطح نگهداری:متوسط
رفتار:مهاجم
حداقل سایز اکواریوم:700 لیتر
حداکثر طول:90 سانتی متر
سازگاری با ریف:بله , با احتیاط
زادگاه:هاوایی, مناطق جنوبی ژاپن, شرق اقیانوس هند تا استرالیا
تغذیه:گوشت خوار
خانواده:Muraenidae
این مار ماهی ماهیانی را که بتواند ببلعد خواهد خورد.لذا نگهداری از ان با بسیار ماهیان کوچک اکواریومهای ریف امکان پذیر نیست.
از انواع غذاهای گوشتی به صورت روز درمیان به اندازه ای که در 1 تا 2 دقیقه مصرف کند جهت تغذیه استفاده شود.ممکن است تا قبل از تطبیق با شرایط اکواریوم به مدت چند هفته غذا نخورد که برای غذاخور کردن ان بهتر است از ماهیان زنده یا گوشت میگو استفاده کرد.
داشتن حفره های زیاد جهت مخفی شدن این ماهی نیاز است