"سید جواد محمودی" در یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران که در دانشگاه ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: برای برون رفت دریاچه ارومیه از شرایط بحرانی و حفظ حیات دوباره این تالاب بین المللی، دولت عزم خود را با تدوین برنامه جامع مدیریت دریاچه ارومیه به کار گرفته است و در این راستا استفاده از دانش نوین در عرصه های مختلف مهندسی و جلب مشارکت نخبگان و دانشگاهیان برجسته در ارائه راهکارهای علمی و عملی بسیار ضروری است.

وی با اشاره به بررسی های علمی مراجع معتبر در خصوص علل خشکی دریاچه ارومیه، افزود: تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگیها، افزایش گرمای هوا به میزان دو درجه و افزایش میزان تبخیر در حوزه آبریز دریاچه، بیش از 60 درصد در پدید آمدن وضعیت امروز دریاچه نقش دارند؛ این دریاچه از 12 سال گذشته تاکنون دستخوش تغییرات شده است.

به نقل از ایسنا، محمودی ادامه داد: در کنار عوامل طبیعی، توسعه بی رویه اراضی کشاورزی، استفاده از ارقام آب بر زراعی در زمینهای تحت کشت و افزایش میزان مصرف آب و احداث سدها در مسیر رودخانه های منتهی به دریاچه، میزان آب ورودی دریاچه را تحت تاثیر قرار داده است که باید با شناخت جامع و صحیح نسبت به کاهش تغییرات انسان ساز اقدام کرد.

معاون استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: دولت به منظور افزایش راندمان آبیاری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی علاوه بر اعمال محدودیت در توسعه زمینهای زیر کشت و سد سازی، طرح مکانیزاسیون کشاورزی و تبدیل سیستمهای آبیاری سنتی به آبیاری تحت فشار را در دستور کار قرار داده است.سید جواد محمودی به اختصاص 4000 میلیارد تومان اعتبار برای انجام پروژه های مصوب طرح مدیریت دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: پروژهای متعددی در دست تدوین و اجراست که از آن جمله میتوان به آغاز عملیات بارورسازی ابرها، انتقال آب میان حوزه ای از جنوب و تصویب آغاز مطالعات اولیه انتقال آب از حوزه ارس در شمال دریاچه ارومیه اشاره کرد.

وی افزود: با وجود اینکه بیش از 85 درصد هزینه های راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار در زمینها و باغات کشاورزی توسط دولت به صورت بلاعوض به زارعین پرداخت میشود ولی به دلیل کم آگاهی و آشنا نبودن کشاورزان با تاثیر حوزه کشاورزی بر میزان آب ورودی به دریاچه، میزان مشارکت و همکاری هنوز به حد مطلوب نرسیده است که باید با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جامعه این مشارکت را نیز افزایش داد.دکتر رضایی، دبیر اجرایی این کنفرانس نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه دریاچه ارومیه محور اصلی این کنفرانس ملی است، گفت: از مجموع 778 مقاله ارسال شده به دبیرخانه کنفرانس 48 مقاله به دلیل نداشتن کیفیت لازم و یا تکراری بودن، حذف و از 730 مقاله باقی مانده نیز پس از بررسیهای انجام شده توسط اساتید دانشگاه 118 مقاله برای ارائه در کنفرانس پذیرفته شدند.

وی، هیدرولیک سیستمهای انتقال آب، هیدرولیک محیط زیست، هیدرولیک دریا و ساحل، سازهای هیدرولیکی، هیدرولیک محاسباتی، هیدروانفورماتیک و مهندسی رودخانه را از محورهای این کنفرانس عنوان کرد

منبع:زیست نیوز