دیده بان حقوق حیوانات: در دنیایی که اندیشه انسان مالکیت مسلط و یگانه زمین است و سایر حیوانات زیر سیطره تحکم آمیز و خودخواهانه او هستند، جنگل ها، بیابانها، اقیانوس هایش باید نظاره گر انقراض دردناک منحصر به فردترین گونه های جانوری و گیاهی باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران حسینعلی مهجوری کارشناس محیط زیست با بیان اینکه انسان، حیوان و گیاه … موجود زنده که سالیان سال است برای بقا و زنده ماندن با هم رقابت دارند و سعی می کنند همدیگر را در این میدان رقابت حذف و یا محدود کنند، گفت: افزایش جمعیت، رقابت، توسعه و افزون طلبی های بی منطق بشر ، برداشت از طبیعت، تخریب جنگل و تبدیل آن به بنگاه اقتصادی تولید چوب، سودجویی در شکار واداشت.
وی ادامه داد: تله گذاری، زنده گیری و طعمه های مسموم برای حیوانات بزرگی مثل پلنگ برای آکنده سازی (تاکسی در می) و بی توجهی به ارزش های زیست محیطی و تنوع زیستی و مدیریت ناصحیح منابع، تغییر کاربری اراضی، آلودگی آب و خاک، ضعف قوانین و مقررات و شکار غیر قانونی حیوانات که نتیجه اش انقراض ۷۸۱ گونه جانوری و گیاهی در طبیعت است و این همان چیزی است که از آن به عنوان انقراض مدرن یاد می شود و چه بسا که موارد بسیاری از انقراض ها نیز نادیده گرفته شده اند.
این کارشناس با اشاره به انقراض حدود ۲۰ گونه پرنده کمیاب شامل پلیکان خاکستری، عروس غاز، گیلان شاه، قوی کوچک و درنای سیبری خاطر نشان کرد: انقراض ۷۰ درصدی نسل مارال ها، انقراض گوزن زرد ایرانی، خطر نابودی نسل یوزپلنگ، خرس سیاه ایرانی، تمساح پوزه کوتاه، اسبچه و اسب اصیل مرگ مرجانها، فک و خاویار خزری، دلفین ها و ناشی از زیاده خواهی و سودجویی انسان هاست.