هر حشره زندگی خود را با بیرون آمدن از تخم آغاز می*کند. پس از آن به طی کردن دوره رشد خود به حشره*ای کامل تبدیل می*شود و در طول این دوره تکامل شاهد تغییر و تحولات بسیاری در شکل و صورت ظاهری خویش است.

این دوره رشد و تکامل از هر حشره*ای به حشره دیگر فرق می*کند، در حالی*که این دوره در برخی حشرات تنها چند روز طول می*کشد، در گونه*های دیگر به ۱۷ سال هم می*رسد.

اما شاید بتوان گفت زیباترین لارو حشرات را باید در گونه*ای «لارو بید» مشاهده کرد که تنها در جنگل*های استوایی مشاهده می*شود و در زیر تصاویری از این گونه حشره را مشاهده می*کنید.البته واقعا تعاریف زیبایی متفاوته! به نظر من بهتر بود میگفتن عجیب ترین یا با مزه ترین.