شاید به قیافه شان نیاید، اما بر اساس تحقیقات جدید، تمساح ها، بدنها و به خصوص آرواره های خیلی حساسی دارند. آرواره تمساح، حتی از سر انگشت انسان هم لامسه قویتری دارد و فشار و لرزشهای خیلی ضعیف را تشخیص میدهد

انسانها معمولا برای استفاده دقیقتر از حس لامسه خود، از سر انگشتان دستها استفاده میکنند، چون در لمس، دقیق و حساسند. اما موجوداتی وجود دارند که پوستی حساستر از سر انگشت دست انسان دارند، آن هم موجوداتی که شاید حساس بودنشان اصلا باورپذیر نباشد:تمساح ها!

به گزارش دیسکاوری، محققین به این نتیجه رسیده اند که آرواره تمساحها از طریق برجستگیهای رنگدانه دار موجود روی بدنشان، نسبت به فشار و لرزش، حساستر از سر انگشت دست انسان است. در واقع حس لامسه این موجودات در دنیای حیوانات، از برترینها و دقیقترینها به حساب می آید.

شاید بسیاری تصور کنند کاربرد بافت دانه دار دارای برجستگی بدن این موجودات، استتار آنها در طبیعت باشد، اما مطالعه جدید محققین نشان میدهد که کاربری آنها،خیلی پیچیده تر است و این برجستگیهای رنگدانه دار، به خصوص در ناحیه صورت آنها، حس لامسه ای بسیار قوی دارد.دونکن لایچ، دانشجوی دانشگاه وندربیلت است که مطالعه خود در این زمینه را تحت نظارت کن کاتانیا، استاد علوم زیست شناختی این دانشگاه،انجام داده است. وی در اینباره میگوید: «ما اصلا انتظار نداشتیم که این دانه های سطح بدن تمساح ها، تا این حد حساس باشند، چرا که این موجودات در واقع به نوعی زره پوش به حساب می آیند.»

نام تخصصی این برجستگیهای سطحی، اندامکهای حسی اینتگومنتری یا به اختصار آی.اس.او است. دانشمندان سالها است بر این باورند که این اندامکها، عملکردهای متنوعی دارند، از ترشح روغن گرفته تا تشخیص میدانهای الکتریکی. در سال 2002/1381، مطالعه ای نشان داد که این برجستگیها، میتوانند امواج آب را تشخیص بدهند. همین مطالعه به پژوهش اخیر منجر شد.

کاتانیا در مورد مطالعه قبلی میگوید: «نتیجه جالب آنها، الهام بخش ما برای بررسی بیشتر بود. به دلائل متعدد، از جمله نحوه توزیع این دانه ها روی بدن تمساح ها، ما فکر کردیم که عملکرد آی.اس.او ها باید فراتر از تشخیص امواج آب باشد.»
بعد از رد کردن دسته ای از عملکردها، محققین به این نتیجه رسیدند که این اندامکهای حسی، حاوی مکانورسپتور یا گیرنده های فشار و لرزش هستند، یعنی عصب هایی که به فشار و لرزش، واکنش نشان میدهند. برخی از این گیرنده ها، به طور خاص به طیف لرزش 20-35 هرتز حساس هستند، طیفی که دقیقا برای تشخیص موجهای ظریف آب مناسب است. برخی دیگر، به میزانی از فشار پاسخ میدهند که برای این که انسان بتواند تشخیصشان بدهد، خیلی ضعیف هستند.

این یافته توضیح میدهد که تمساحها، چه طور اینقدر سریع، شکار خود را پیدا میکنند و آرواره های قوی و دندانهای بزرگ و تیز خود را مستقیما و در جهت کاملا درست، در بدن شکار بیچاره فرو میبرند.

بیشترین میزان این اندامکهای حسی در دهان تمساح،نزدیک به دندانها قرار گرفته اند. تمساحها از دندانهای خود برای کارهای زیادی استفاده میکنند. برای مثال، تمساح های ماده، وقتی که زمان بیرون آمدن بچه تمساح ها از تخم میرسد، با استفاده از دندانهای خود، با ظرافت تخمها را میشکنند. آنها همچنین بچه تمساح های تازه از تخم بیرون آمده را بین آرواره هایشان حمل میکنند، همان آرواره هایی که میتوانند با قدرتی باورنکردنی روی بدن شکار نگون بخت فشار بیاورند.

در واقع این حساسیت بالای آرواره ها است که اجازه میدهد این همه عملکردهای مختلف و متنوع داشته باشند. همچنین،این گیرنده ها، ظاهر خاصی هم به پوشش بدن این موجودات میدهند. اما متاسفانه،این ظاهر ویژه، به مذاق انسان ها هم خوش آمده و برخی، برای ساخت کیفهای دستی، کفش و مانند آن، جان این موجودات را میگیرند.

منبع:خبر آنلاین