طراحی تور ماهیگیری جدیدی که برای ماهیان جوان و ماهی هایی که هدف ماهیگیری نیستند، راه فرار میگذارد و از صید ماهی بیش از اندازه جلوگیری میکند، برنده جایزه دایسون شد.

هر سال، شرکت و البته فردی که جارو برقی دایسون را به همراه ابداعات دیگر به دنیا ارائه کرد، یک مسابقه طراحی برای ابداعاتی برگزار میکند که مشکلی را حل کنند.

به گزارش دیسکاوری،امسال 501 ابداع برای جایزه جیمز دایسون ارسال شده که بر اساس رای داوران، 15 مورد از آنها به مرحله نهایی رسیدند. بالاخره، دو روز پیش نتایج اعلام شد و جایزه دایسون امسال به فردی به نام دان واتسون رسید که سیستم تور ماهیگیری به نام SafetyNet یا تور امن را طراحی کرده است.

این سیستم برای حل مشکل ماهیگیری بیش از اندازه طراحی شده است. این تور ماهیگیری به نحوی طراحی شده که برای ماهیهای جوان و ماهیهایی که هدف ماهیگیری تجاری نیستند و در
صورت صید، به درد ماهیگیر نمیخورند، راه فرار میگذارد.جیمز دایسون در زمان ارائه جایزه به برنده گفت: «رویکرد این فناوری، حل یک مسئله جدی محیطی است و ما باید این موضوع را جشن بگیریم. ابداع تور امن به ما نشان میدهد که جوانانی که تازه فارغ التحصیل شده اند، مانند دان، میتوانند با راههای تازه و مبتکرانه، به حل مشکلات محیطی بپردازند که صنایع و شرکتهای جاافتاده، آنها را نادیده میگیرند.»
واتسون قرار است به خاطر ابداع خود، مبلغ 10000 پوند، معادل حدود 16000 دلار آمریکا دریافت کند.

منبع:خبر آنلاین