دیده بان حقوق حیوانات: معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: در سرشماری پرندگان، برای اولین بار در هرمزگان یک بهله عقاب دریایی پالاس که از پرندگان بسیار کمیاب کشور است، در سد استقلال میناب مشاهده شد.
عبدالوحید ریاضی*فر در گفت*و*گو با ایسنا گفت، در خصوص کوچ پرندگان مهاجر برای زمستان گذرانی به زیستگاه*های طبیعی هرمزگان افزود: هرسال با کاهش هوا و شروع فصل پاییز پرندگان خشکی*زی و کنارآبزی از عرضهای شمالی زمین و سیبری به زیستگاه*های آبی، سواحل شنی، تپه*های وسیع گلی، نواحی جزر و مدی و جنگل*های مانگرو هرمزگان مهاجرت می*کنند.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان اظهار کرد: خانواده*های مختلف پرندگان که به استان هرمزگان در فصل زمستان مهاجرت می*کنند شامل حواصلییان، پلیکان سانان، باکلاییان، اکرامیان، فلامینگوییان، اردک سانان، صدف خواریان، نوک خنجریان، سلیمیان، آبچیلیک، کاکاییان و انواع مختلف پرندگان شکاری است.
وی بیان کرد: در این سرشماری از مجموع ۳۷ سایت، ۸۰ هزار و ۵۳۵ قطعه پرنده شامل ۸۰ هزارو ۲۶۶ قطعه پرنده آبزی و کنار آبزی، ۱۴ گونه شکاری و سه گونه ماهی*خورک است.
ریاضی*فر در ادامه تصریح کرد: بیشترین تعداد به ترتیب متعلق به باکلان بزرگ هفت هزار و ۸۱۱ قطعه، تلیله شکم سیاه با تعداد شش هزار و ۲۱۵ قطعه و کاکایی صورتی با شش هزار و ۲۳ قطعه بوده است.
معاون اداره کل محیط زیست هرمزگان همچنین با اعلام خبر مشاهده یک گونه پرنده نادر در محدوده استان اظهار کرد: همچنین در این سرشماری برای اولین بار در هرمزگان یک بهله عقاب دریایی پالاس که از پرندگان بسیار کمیاب کشور است در سد استقلال میناب مشاهده شد.
ریاضی*فر در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین جمعیت شمارش شده در منطقه حفاظت شده حرا به تعداد ۱۴هزار و ۶۵۰ قطعه پرنده و بیشترین تنوع پرنده در پهنه جزر و مدی ساحل شرقی بندرعباس با ۵۶ گونه مشاهده شده است.
ایران در بین دو ناحیه پروزای آفریقایی-اوراسیایی و آسیایی پرندگان مهاجر واقع شده است.