دیده بان حقوق حیوانات: بـــرای اولین بــار سر شمـــــاری وحوش منطقه شکار ممنوع منطقه شاهزاده ابراهیم و تنگ با هوش بخش بوشکان شهرستان دشتستان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان بوشهر،مهندس جوکار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان خبر داد :بـــرای اولین بــار سر شمـــــاری وحوش منطقه شکار ممنوع منطقه شاهزاده ابراهیم و تنگ با هوش بخش بوشکان شهرستان دشتستان آغاز شد و در پایان سرشماری ، نتیجه قابل قبول از جمعیت کـــــــل و بز، قوچ و میش بدست آمده است که تعداد ۷۶ عدد کل وبز و تعداد ۲۲ عدد قــــوچ ومیش و تعداد دیگری از گونـــــــه های جانوری از قبیل خوک وحش، کفتـــــار، خــرگوش، روباه، گربه وحشی در منطقه مشاهده شده است.
منطقه شاهزاده ابراهیم و تنگ باهوش پس از احداث پاسگاه محیط بــانی در بـــخش بوشکان و حضور پر رنگ مامورین و بررسی های لازم و شناسایی گونه های گیاهی و جانوری منطقه، در سال ۱۳۸۹ به عنوان منطـــقه شـکار ممــنوع بـــه سازمــان حفاظـــت محیط زیست پیشنهاد داده شد که در سال ۱۳۹۰ مورد تصویب شـــــورای عــالی حفاظت از محیط زیست قرار گرفت.
منطقه فوق حدود ۴۵ هزار و ۳۱۵ هکتار وسعت دارد این منطقه با دارا بودن رودخانه دائمی باهوش و تعداد زیادی چشمه و پـــوشش گیاهـی مطلوب از اهمیت زیستگاهی بسیار بالایی بر خوردار اسـت