دیده بان حقوق حیوانات: منتفع کردن جوامع محلی، راه نجات گونه*های در معرض شکار است
در حالی که فعالان محیط زیست در مورد حفاظت از «امید»، آخرین درنای سیبری و البته سایر گونه*های پرندگان در معرض صید،* نگران هستند،* کارشناسان معتقدند از مهم*ترین اقدامات برای حفاظت، جایگزینی طبیعت*گردی به جای شکار و منتفع کردن جوامع محلی در آن است.
به گزاررش گروه محیط زیست خبرگزاری میراث فرهنگی با فرود آمدن «امید»، آخرین بازمانده دسته غربی دُرناهای سیبری در فریدونکنار، حفاظت از امید و دیگر پرندگان بار دیگر در میان فعالان محیط زیست مطرح شده*است. از آن*جا که بیش از همه شکار پرندگان توسط جوامع محلی بر تعداد و احیانا نابودی آن*ها موثر است، کارشناسان معتقدند برای محافظت از آن*ها باید نه تنها جوامع محلی را آگاه کرد بلکه آن*ها را جوری منتفع کرد که ناچار نباشند برای امرار معاش به شکار پرندگان روی بیاورند.
«حر منصوری»، دیده*بان طبیعت میانکاله در گفت و گو با CHN در مورد مهم*ترین اقداماتی که *می*توان برای حفاظت از «امید» و سایر پرندگان در زیستگاه*ها انجام داد، گفت: «دامگاه*دارها، جملگی از جوامع محلی هستند که برای امرار معاش به صید پرندگان می*پردازند و در صورتی که بتوانند از راه دیگری هزینه*های زندگی خود را تامین کنند شاید بتوان به حفظ پرندگان امید داشت.»
به گفته او، بحث معیشتی برای جوامع محلی بالاترین اهمیت را دارد و بر همین اساس تنها با آگاهی بخشی در مورد اهمیت جانوران و به طور خاص پرندگان نمی*توان انتظار داشت آن*ها دست از شکار بکشند.
منصوری سال*هاست که تورهای پرنده*نگری در میانکاله برگزار می*کند. او بر این اساس معتقد است که تنها در صورت منتفع کردن جوامع محلی در گردشگری منطقه می*توان اکوسیستم را حفظ کرد با این توضیح که: «دامگاه*داران بارها تهدید کرده*اند که در صورت ادامه فشار محیط زیست مبنی بر جمع کردن دامگاه*ها، «امید» را شکار می*کنند و این تهدیدی است که باید جدی گرفته شود،* این در حالی است که برای مثال در میانکاله همین دخیل بودن جامعه محلی در نفع حاصل از برگزاری تور به کاهش شکار در این منطقه منجر شده*است.»
منصوری اضافه کرد: «برای مثال اگر شرکت تعاونی یا موسسه*ای تشکیل شود که جامعه محلی که در حال حاضر از طریق صید پرندگان امرار معاش می*کند بتواند از طریق وارد کردن گردشگران پرنده*نگر هزینه*های خود را تامین کند، می*توان به حفظ گونه*ها امیدوار بود.»