زیست نیوز: "شیطان تاسمانیا"ˈ،"ˈکرگدن javanˈ "و"فیل آسیایی" از جمله گونه های حیوانی هستند که بیشتر در معرض خطر انقراض قرار دارند.
همچنین بیست و پنج گونه میمون، لانگورها، لمورها و گوریل ها در آستانه انقراض هستند. بنابراین لازم است که هرچه سریعتر برای حفاظت از این حیوانات دربرابر افزایش جنگل زدایی و قاچاق غیرقانونی آنها یک اقدام جهانی انجام شود .به نقل از ایرنا، همچنین برخی از گونه های گورخر، قوچ، میش، خرس قهوه ای، شاه روباه، فلامینگو، پلیکان معمولی، دلیجه، ماهیان خاویاری و گونه هایی از خزندگان در فهرست جانوران نادر و کمیاب در جهان قرار دارند.

در ایران نیز وضعیت گونه های نادر جانوری در خطر انقراض پیش از این بررسی و این گونه ها معرفی شده اند.بر این اساس گونه های پستاندار دریای خلیج فارس همچون دلفین و نهنگ در فهرست گونه هایی قرار دارند که در معرض خطر جدی انقراض هستند.گوزن زرد ایرانی، خرس سیاه، پلنگ ایرانی، یوزپلنگ، گربه شنی و پرندگان شکاری همچون شاهین، عقاب شاهی، هوبره، کبک دری، درنای سیبری، پلیکان پاخاکستری و کروکدیل ایران که در استان سیستان وبلوچستان زندگی می کند، نیز در این فهرست به ثبت رسیده اند.