دیده بان حقوق حیوانات ایران: هفته دوم کورس پاییزه اسبدوانی گلستان عصر جمعه با شرکت چابکسواران کشوری و استانی در مجموعه اسبدوانی آق قلا برگزار شد.