گربه ها در هر جایی که راحت باشند می خوابند و برای آن ها مهم نیست که این مکان می تواند کجا باشد . گربه ها بسار جذاب و دوست داشتنی به نظر می رسند وقتی که در مکان های غیر عادی می خوابند . بیشتر گربه ها در مکان هایی مانند گلدون و یا ظرف ها دوست د ارند بخوابند زیرا آن ها در این مکان ها احساس آرامش و راحتی میکنند . بیدار نگه داشتن برخی از گربه ها خیلی مشکل است و نمی توان آن ها را برای مدت زمان زیادی بیدار نگه داشت . در این عکس ها شما می بینید که مکان هایی که گربه ها در آن ها خوابیده اند به چه اندازه برایشان هم سایز به نظر می رسد و می توانید ببینید گربه ها از داشتن یک مکان اختصاصی برای خود به چه میزان لذت می برند.

منبع: پرتال تفریحی دلنیا | تفریحی | سرگرمی | آموزشیپرتال تفریحی دلنیا | تفریحی | سرگرمی | آموزشی