دیده بان حقوق حیوانات ایران: گورخر پارسی از گونه*های در خطر انقراض زمین است. امروزه تنها در دو منطقه حفاظت*شده در ایران می*توان این حیوان را در طبیعت دید. تولد یک کره گورخر پارسی در اسمیت*سونیان بعد از ۱۶ سال،* خبر خوبی است.

تغییرات آب*و*هوایی، گسترش شهرنشینی، کشاورزی و دامپروری، شکار و یا به اسارت گرفتن غیرقانونی و عواملی از این قبیل، موجب شده که بسیاری از جانوران ساکن زمین در معرض خطر انقراض قرار بگیرند. یکی از این جانوران، گورخر پارسی است.
به گزارش خبرآنلاین سه روز پیش یک کره گورخر پارسی در مرکز حفاظت از محیط زیست اسمیت*سونیان در آمریکا متولد شده است. اسمیت*سونیان یکی از مراکز تخصصی نجات موجودات در حال انقراض سراسر دنیا است.این کره گورخر پارسی ماده است و هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است. به گفته مسئولین، این کره کاملا قوی و سالم است. بعد از ۱۶ سال،* این اولین بار است که یک کره گورخر پارسی در اسمیت*سونیان به دنیا می*آید. با ورود این کره تازه*وارد، تعداد گورخرهای پارسی ساکن آمریکای شمالی به ۲۶ راس می*رسد.
کره گورخر پارسی تازه*وارد کاملا سالم و قوی است
گورخر پارسی در واقع از بیابان*نشین*های خانواده اسب است. آن*ها در اصل بومی سوریه، ایران، پاکستان، هند و تبت بوده*اند. اما در حال حاضر تنها در دو منطقه حفاظت*شده در ایران می*توان آن*ها را یافت. به اسارت گرفتن غیرقانونی، خشکی و رقابت با دام*های اهلی در چرا،* از مهم*ترین عوامل کاهش جمعیت گورخرهای پارسی است. در حال حاضر تنها ۶۰۰ راس گورخر پارسی روی زمین زندگی می*کنند.