نام فارسی : عقرب اندروکتنوس فینیتیموسنام علمی: Androctonus finitimusنام انگلیسی:

عقرب دم پهن (Fat tailed scorpion) نامی است که به گونه های عقرب اندرکتنوس از خانواده بوتیدائه داده شده است و دلیل آن هم پهن بودن دم این گونه عقرب نسبت به سایر گونه ها است. این گونه دارای 18 زیر گونه است که از این تعداد 3 زیرگونه از ایران گزارش شده است.

معنای لغوی اندرکتنوس به معنای قاتل مرد است که از دو کلمه andras به معنای مرد و kteinein به معنای کشتن تشکیل شده است. خانواده اندرکتونوس خطرناکترین گونه عقرب در دنیا است. این خانواده در نواحی خشک و نیمه خشک خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی میکنند. در تقسیم بندی اندازه در دسته متوسط قرار میگیرند.

زهر این خانواده دارای پروتئین قوی نئوروتوکسین است و هر ساله تعداد زیادی در اثر زهر این خانواده عقرب جان خود را از دست میدهند. در سال های اخیر کارخانجات داروسازی در جهان پادزهر این خانواده عقرب را تولید کرده اند.
زیر گونه فینیتیموس در کشورهای ایران، هند و پاکستان گزارش شده است. این زیر گونه عقرب اولین بار توسط پوکوک (Pockok) در سال 1897 میلادی در نزدیکی حیدرآباد هند شناسایی شد.

از اثرات زهر این عقرب و موارد کاربرد آن در پزشکی اطلاعات بسیار اندکی در دست هست ولی با توجه به نزدیکی بسیار زیاد ژنتیکی به عقرب اندرکتونوس استرالیس (Androctonus australis) میتوان نتیجه گیری کرد که فرد مصدوم دچار عوارضی جدی خواهد شد.
طول عقرب تا 70 میلیمتر است و ابعاد اندام شکمی عقرب نر از ماده بزرگتر است.

رنگ اندام پشتی و انتهای دم عقرب قهوه ای روسن تا تیره است و سایر اندام ها دارای رنگ زرد و چنگال ها دارای رنگ زرد متمایل به قرمز هستند. در قسمت انتهایی دست و پاها موهایی دیده میشود. سر چنگالها به رنگ قهوه ای سوخته تا سیاه است. پراکندگی در ایران در استان سیستان و بلوچستان گزارش شده است.
منبع:کويرها و بيابان هاي ايران