شايد بعضي ها داراي غريضه هنري در زمينه عكاسي از حيات وحش باشند ولي به نظر ميرسد كه اگر كسي داراي اين استعداد باشد فقط ده درصد راه را پيموده است و 90 درصد باقي مانده به تلاش عكاس در زمينه يادگيري درباره طبيعت و ابزار و تكنيكهاي مناسب براي رسيدن به يك عكس خوب بستگي دارد.

آيا براي عكاسي از پرندگان از دوربينهاي حرفه اي DSLR ديجيتال بايد استفاده كرد يا از دوربينهاي فيلمي اسلايد يا نگاتيو؟

اگر ميخواهيد يك سري عكس از پرندگان بگيريد تا به اعضاي خانواده و دوستان و يا در اينترنت نمايش دهيد، ميتوانيد از دوربينهاي ديجيتال نيمه حرفه اي (semi SLR) مثل canon powershot IS5 pro يا از دوربينهاي فيلمي همراه با نگاتيو استفاده كنيد. اما در صورتي كه قصد چاپ عكسها را در مجلات تخصصي يا هر نوع كار حرفه اي ديگر داريد ميتوانيد از بدنه هاي ديجيتال حرفه اي و يا فيلمي همراه با اسلايد استفاده كنيد.

از چه سرعت فيلمي بايد استفاده كرد؟

پاسخ اين سوال چندان ساده نيست و بستگي به موقعيت و شرايط نوري شما دارد اما در زمينه عكاسي از پرندگان، اكثرا نياز به فيلمهاي باحساسيت بالا مثل (ISO 200-400) داريد كه در بدنه هاي ديجيتال حرفه ي تقريبا در 90 درصد اوقات، عكاسان (ISO 400-800) استفاده مي كنند؛ به اين دليل كه اكثر پرندگان داراي حركات زيادي هستند.

عكاساني كه با دوربينهاي فيلمي اسلايد يا نگاتيو كار ميكنند، از چه مارك هايي براي عكاسي از پرندگان استفاده ميكنند؟

معروف ترين مارك هايي كه عكاسان حيات وحش استفاده ميكنند شامل fuji و fuji sensisو velvia kodak kodachrom و provia

از چه سرعت شاتري بايد استفاده كنيد؟

پرندگان پر جنب و جوش و سريع اند. به همين خاطر براي ثبت دقيق آنها نياز به سرعت شاتر بالا 500/1 داريد، البته با لنزهايي با سيستم لرزش گير، ميتوانيد با سرعت شاترهاي پايينتر نيز عكاسي كنيد.

چه طول لنزي براي عكاسي از پرندگان مناسب است ؟

حداقل طول لنز براي عكاسي از پرندگان 400 ميلي متر است ولي اكثر عكاسان جدي حيات وحش از لنزهاي canon 500 mlm f4 lis Nikon استفاده ميكنند.

البته براي عكاس از پرندگان در حال پرواز بهترين طول لنز 400 ميلي متر است در ايران به دليل دايره ترس وسيع پرندگان، ميتوانيد از يك تله كانورتر 4/1 همراه با لنز 500 ميلي متر استفاده كنيد كه در اين صورت تقريبا يك لنز 700 ميلي متر داريد. لنزهاي 600 ميلي متر نيز گزينه هاي مناسبي هستند ولي معمولا به دليل وزن بيشتر اين لنز، شخصا طول لنز 500 ميلي متر را ترجيح ميدهم.

چه طور به پرندگان نزديك شويم؟

يك اصل كلي كه در عكاسي از پرندگان نبايد هرگز فراموش كرد اين است كه بايد حتما كادر شما توسط موضوع پر شود و اين مستلزم آن است كه شما به اندازه كافي به پرنده نزديك شده باشيد. اگر مواردي را كه درادامه اين متن مي آيد رعايت كنيد، ميتوانيد به اندازه كافي به پرنده نزديك شويد:

1. استفاده از يك مخفيگاه طبيعي يا ساخته دست خودتان:

تقريبا در بيشتر نواحي كشور مناطق كم آبي را ميتوان يافت كه پرندگان معمولا صبح زود براي نوشيدن آب يا حمام گرفتن در نواحي كوهستاني به چشمه ها و يا چاله هاي آب در نواحي بياباني مراجعه ميكنند. در اين نواحي ميتوانيد با استفاده از مواد در دسترس در آن ناحيه مثل سنگ يا چوب و شاخه پناهگاهي براي خودتان ايجاد كنيد. البته در انتخاب زاويه مناسب نسبت به محل تجمع پرندگان، دقت كنيد چون زاويه خورشيد در طول ساعتهاي مختلف تغيير ميكند.

2. لباس مناسب بپوشيد، بهترين لباس براي مناطق جنگلي، سبز و براي مناطق بياباني، خاكي وقهوه اي رنگ است.

3. طوري نشان دهيد كه به پرنده علاقه اي نداريد. به عنوان مثال هرگز به طور مستقيم سعي نكنيد به پرنده نزديك شويد و اين كار را به صورت زيگزاگ انجام دهيد.

4. از حركات ناگهاني در هنگام نزديك شدن به پرنده بپرهيزيد وسعي كنيد بسيارآهسته به پرنده نزديك شويد.

5. قبل از نزديك شدن به دايره ترس پرنده ابزار عكاسي خود را آماده كنيد.

6. سعي كنيد در حد امكان راجعه به پرندگاني كه از آنها قصد عكاسي داريد، مطالعه كنيد به ويژه در زمينه رفتار و نوع تغذيه و نواحي پراكنش و توليد مثل آنها در ايران. به عنوان مثال اگر نوع تغذيه يك پرنده را بدانيد ميتوانيد با جذب پرنده به غذا، شانس اين كه عكسهاي بيشتر و بهتري از فاصله مناسب بگيريد را بيشتر كنيد.

تركيب بندي در عكسهاي حيات وحش

عكسها هميشه خوب به نظر نمي آيند. اگر به عكسهايي كه از آنها خوشتان مي آيد دقت كنيد، خواهيد ديد كه از لحاظ تركيب بندي چيز زيادي براي گفتن دارند. منظور از تركيب بندي، نحوه استقرار اشياء در كادر خالي عكس است كه معمولا 6x4 (يا 7x5 يا 10x8) است.
قانون يك سوم ها

اگر كادر عكس را به صورت ذهني به سه بخش افقي و سه بخش عمودي تقسيم كنيد، جاهايي كه خطها يكديگر را قطع ميكنند، نقاط مورد توجه هستند، اين نقاط به صورت طبيعي نقاطي هستند كه چشمها هنگام مشاهده عكس اول به آنجا نگاه ميكنند. به همين خاطر اين نقاط توجه بهترين محل براي قرار دادن سوژه اصلي عكس هستند. هنگامي كه از يك سوژه متحرك عكس ميگيريد، موفقيت شما زماني است كه فضايي در عكس وجود داشته باشد كه سوژه به آنجا حركت كند. به اين فضا، فضاي تحرك ميگويند. فضاي پشت سوژه فضايي است مرده و اگر نسبت اين فضا به كل عكس زياد باشد، عكس زنده بودن خود را از دست ميدهد.

اگر پرنده را در يكي از اين نقاط قرار داديد، بايد به سمت نگاه پرنده نيز دقت كنيد و فضايي را در جلوي سمت نگاه براي امتداد ديد پرنده خالي بگذاريد ما از راست و چپ ميخوانيم و به همين دليل تمايل داريم كه در همن جهت تصوير را ببينيم ، حركت در عكسها وقتي كه از راست به چپ باشد، يكنواخت تر به نظر میرسد، پس اگر به دنبال ثبت يك عكس جالب هستيد، حركت را از راست به چپ ترتيب دهيد و در صورتي كه پرنده در حال پرواز يا دويدن است، فضايي را در جلوي پرنده به سمت حركت آن خالي بگذاريد. هر چيز كه باعث انحراف چشم از سوژه اصلي در كادر ميشود حذف كنيد و در صورتي كه پس زمينه زيبايي در عكس خود نداريد سعي كنيد در حد امكان فضاي كادرتان را باسوژه پر كنيد.

البته اين قانون، حتمي و لازم نيست و سعي نكنيد به هر قيمتي كه شده سوژه را در اين نقاط قرار دهيد. چون قانون براي خدمت به ما وضع شده نه براي ايجاد زحمت.

تصوير: نحوه قرار گيري نقاط طلايي در كادر شما

عمق ميدان Depth of field DOF)

عمق ميدان ناحيه اي است كه تمام عناصر موجود در آن، در عكس واضح باشند. هر چه عمق ميدان بيشتر باشد، ناحيه واضح در اطراف (جلو و پشت)*نقطه فوكوس بيشتر است. در عكسي كه عمق ميدان آن كم است، ممكن است ناحيه پشت (يا جلو) نقطه فوكوس دوربين، محو شود.

عمق ميدان يك تصوير توسط سه عامل كنترل ميشود:

1. فاصله تا موضوع
2. فاصله كانوني
3. قطر دهانه ديافراگم


در عكاسي از پرندگان، به دليل استفاده از لنزهاي با فاصله كانوني زياد، عمق ميدان در بيشتر اوقات صفر است يعني پس زمينه به طور كامل محو ميشود. بنابراين به رنگهاي اطراف موضوع دقت كنيد. رنگ سبز، رنگي جذاب براي پس زمينه است. دومين فاكتور مهم يكنواختي رنگهاي پس زمينه و تضاد رنگهاي سوژه با پس زمينه است كه باعث تفاوت عكس شما با يك عكس معمولي ميشود. از پس زمينه هاي شلوغ بپرهيزند.

فهرست منابع:
1- The Art of Bird photography: The complete Guide to professional field thechniques by arthur Morris .
2- Bird photography pure and simple.
3- The field guide to photographing birds by allen rokach and anne millman.
منبع:کويرها و بيابان هاي ايران