لگد زدن یا جفتک پراندن، یکی از خطرناکترین ابزارهای دفاعی جانورانی مانند الاغ، شترمرغ و زرافه است؛ اما قویترین لگد متعلق به گورخر است که با یک ضربه کاری میتواند یک شیر نر 220 کیلویی را از پای درآورد.

گورخرها برخلاف ظاهر آرامی که دارند، جزو خطرناکترین موجودات آفریقا به شمار میروند. آنها در هر لگد میتوانند تا 15هزار نیوتن نیرو معادل وزن جسمی 1.5 تنی اعمال کنند.

با چنین نیرویی میتوان یک سکه را خم کرد یا بزرگترین استخوان بدن انسان را شکست. لگد گورخر میتواند یک انسان 75 کیلوگرمی را تا ارتفاع 3 متری به بالا پرت کرده و او را 7 متر دورتر به زمین بکوبد و صدالبته که هیچ انسانی نمیتواند از چنین ضربه ای جان سالم به در ببرد.

گورخرها علاوه بر این لگدهای خطرناک، آرواره هایی قوی دارند و با پیچاندن گردن خود، میتوانند با یک گاز استخوانهای دست و بازوی انسان را بشکنند.

به همین دلیل، حتی محیط بانان آفریقا هم کمتر جرات میکنند به این جانور نزدیک شوند. مرگبارترین این لگدپرانی ها در فرار از دست شکارچیانی مانند شیر یا نبرد دو گورخر نر مشاهده میشود.منبع:خبر آنلاین