منطقه حفاظت شده قرخود ، خراسان

نام انگلیسی : Gharkhood protected areaنام فارسی : منطقه حفاظت شده قرخود

منطقه حفاظت شده قره خود در شمال غربي استان خراسان بين31/37 تا 20/37 عرض شمالي و 40/56 تا 09/56 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 43778 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: ارس , كركو, گوجه وحشي, زالزالك, گلابي, گردو,زبان گنجشك,زرشك ,گون و درمنه .

پستانداران: قوچ ميش اوريال, كل و بز, پلنگ ,گرگ ,گراز,خرس قهوه اي,آهو, كفتار,روباه ,شغال,خرگوش,تشي, انواع گربه هاي وحشي,سمور وسنجاب .

پرندگان : كبك , تيهو,سياه سينه ,انواع كبوتر و انواع پرندگان شكاري.

اين منطقه در منتهى اليه غرب شهرستان بجنورد در شمال خراسان قراردارد ومساحت ان45000هكتار است. اين منطقه در مجاورت پارك ملى گلستان قرار دارد.
سيماى ان كوهستانى وتپه ماهورى است. پستاندارانى چون قوچ وميش،كل وبز،پلنگ،گراز،گرگ،خرس،انو اع جوندگان وانواع پرندگان شكارى از جمله حيات وحش اين منطقه هستند. بزرگترين قوچ و ميش ايران( قوچ اوريال) را مى توان در اين منطقه ديد. پوشش گياهى آن شامل درختان ارس، گردو، گلبابى وحشى و در ختچه هاى زرشك و نيز درمنه وگون است. به دليل آنكه اين منطقه از بهترين و مهم ترين زيستگاه هاى قوچ وميش اوريال( بزرگترين قوچ و ميش ايران) بوده و داراى پوشش متراكمى از درختان ارس است داراى ارزش فراوان پژوهشى وتفريحى است.منبع:کويرها و بيابان هاي ايران