دیده بان حقوق حیوانات: پس از حدود چهار سال خشکی شدید تالاب گندمان و قهر دستهجمعی پرندگان مهاجر و بومی تالاب، امسال با اختصاص آب به تالاب و مطلوب شدن شرایط، پرندگان دوباره با این تالاب آشتی کردند.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست- به دلیل خشکسالی، اختصاص نیافتن حقابه و استفاده زیاد از منابع آبی برای مصارف کشاورزی، تالاب گندمان طی حدود چهار سال گذشته شرایط سخت و خشکی شدید را تجربه کرد. این موجب شد که پرندگان مهاجر برای مدتی طولانی به این تالاب نیابند. وخامت اوضاع تا آن جا پیش رفت که سال گذشته حتی پرندگان بومی تالاب نیز به تالاب چغاخور که بالادست تالاب گندمان قرار دارد، مهاجرت کردند. با این حال امسال با اختصاص آب به تالاب، پرندگان بومی و مهاجر دوباره با این زیستبوم آشتی کردند.
«هومان خاکپور»، کارشناس منابع طبیعی و دیده بان طبیعت بختیاری با اعلام این خبر به CHN گفت: «از آنجا که بیشترین مشکل خشکی تالاب گندمان بابت اختصاص آب به مصارف کشاورزی به وجود آمده بود، بخشداری گندمان با تصمیمی جدید مبنی بر آبیاری مکانیزه بخش قابل توجهی از زمینهای کشاورزی منطقه، شرایط را برای باقی ماندن آب مازاد در منطقه آماده کرد و در نهایت اختصاص این آب مازاد به تالاب، آن را از خشکی نجات داد.»
به گفته او، سال گذشته با تصمیم بخشدار گندمان، ۴۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی منطقه تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفت. این موجب شد که نه تنها بخش کشاورزی با تامین آب مشکلی نداشته باشد بلکه آب مازاد هم باقی بماند. این آب مازاد در نهایت به تالاب اختصاص یافت. این در حالی است که پیش از این منطقه حتی برای تامین آب کشاورزی نیز با مشکل مواجه بود.
بابت این اقدام بخشداری گندمان، سطحی ۵۰ هکتاری از تالاب از آب پوشیده شده است. این موجب بازگشت زندگی به تالاب و مطلوب شدن شرایط برای بازگشت پرندگان بوده است.
خاکپور در مورد این تصمیم گفت: «این اتفاق نشان میدهد که در شرایط کنونی نیز با مدیریت منابع آبی میتوان تالابها را از مرگ و خشکی نجات داد.»