منطقه حفاظت شده هراز

نام انگلیسی : Haraz protected areaنام فارسی : منطقه حفاظت شده هراز

اين منطقه با مساحت 15481 هكتار از سال 1380 تحت حفاظت قرار گرفت. منطقه اي است كوهستاني با دره هاي عميق و پر آب در استان مازندران كه رود هراز آن را به دو نيمه شرقي و غربي تقسيم مي كند.

داراي اقليم هاي مديترانه اي معتدل و نيمه مرطوب سرد است. پوشش گياهي هراز شامل جنگل هاي كم نظير هيركاني و مرتع ييلاقي است. از گونه هاي مهم جانوري منطقه مي توان مرال، شوكا، تشي،گراز، پلنگ، خرس قهوه اي ،گرگ، بز و پازن، ،روباه معمولي،سياه گوش، شغال، كبك، كبك دري، قرقاول، عقاب ماهي گير را نام برد.

در حالي كه رودخانه «هراز» بر اساس مصوبه شماره يك شوراي عالي محيط زيست در سال 46 به عنوان رودخانه حفاظتشده ثبت شده است بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد طي 10 سال گذشته 17 كارگاه پرورش ماهي در حريم كيفي اين رودخانه احداث شده به شكلي كه حدود 90 درصد آب اين رودخانه در بخشهاي مختلف وارد اين كارگاهها شده و بدون تصفيه، پساب آن وارد اين رودخانه ميشود.منبع:کويرها و بيابان هاي ايران