کلاغ گردن بور

نام علمی : Corvus Monedula

نام انگلیسی: Western Jackdaw

نام فارسی: کلاغ گردن بور
مشخصات ظاهری: این پرنده 33 سانتیمتر طول دارد و از کلاغ های کوچک و سیاهرنگی است که پس سر و گردن و دو طرف صورتش خاکستری است و چشمان بی رنگ و حرکات سریع دارد. منقار و پاها سیاه است. در پرواز در مقایسه با سایر کلاغ ها،کوچکتر بال زدنش سریع تر ومنقارش کوتاهتر است. اغلب به صورت گروهی و همراه با کلاغ ابلق دیده می شود.صدا: صدای این پرنده بلند و خشک به صورت «کی- اک» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در پارک ها واغلب درجوار مناطق مسکونی کشتزارها صخره های کوهستانی و ساختمان های قدیمی به سر برده و به صورت گروهی در کوههای فرسایش یافته شکاف سنگ ها، سوراخ درختان و گاهی نیز در سوراخ های داخل زمین تولید مثل می کند در ایران به طور کلی بومی و فراوان است و اخباری مبنی بر تولید مثل آن درکوه های شمال خراسان گزارش شده است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران