گیاه Rafflesia Arnoldii
بزرگترین گل مربوط به گیاه عجیبی است که زرآوند یا زنبق بدبو (Rafflesia arnoldii) نام دارد. این گیاه در جنگلهای آسیا رشد می کند. گلهای این گیاه نارنجی و قهوه ای هستند و لکه های سفیدی دارند. اندازه این گل 35 اینچ (حدود 90 سانتیمتر) است. Rafflesia یک گیاه انگلی میباشد. گیاه در واقع همین گل بزرگ است و برگ ، ساقه و یا ریشه ای در آن دیده نمی شود. این گل خود را به گیاه میزبان می چسباند و بدین طریق آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را بدست می آورد. در زمان شکوفه دادن بوی بد و زننده ای از آن ساتع می شود (شبیه بوی گوشت فاسد) که این بو باعث جلب کردن حشرات و در نتیجه گرده افشانی گیاه می شود.


گل حشره خوار آفریقایی

Hydnora africana
گیاه Dracunculus Vulgaris

بوی این گیاه مثل بوی گوشت فاسد است ، کبود رنگ ، گل آن شبیه برگ است که پرچم بلند و باریک و سیاه رنگ در وسطش قرار داردگیاه تیتان(Amorphophallus titanum)
در گیاه تیتان ، اسپادیکس حدود 3 متر رشد می کند و بروی این گل آذین 3 متری هزاران گل قرار می گیرند . معمولاً 3 تا 4 هفته پس از رویش جوانه ، اسپات باز می شود ، اسپات تیتان در خارج سبز رنگ است ولی در قسمت داخلی قرمز تا بنفش تیره است . اسپات چند روز بیشتر باز نمی ماند وپس از آن محور اسپادیکس در مدت 3 تا 5 روز تخریب می گردد


گیاه Wollemia Nobilis

با یافت فسیل ها ، قدمت این نوع درخت عجیب و غریب به 120 میلیون سال میرسد ، و در حال حاضر کمتر از 100 اصله از آن در طبیعت وجود دارد . پوست درخت شبیه حباب های شکلات ، تنه های متعدد ، و سرخس مانند است. بصورت مارپیچی رشد میکند . آنها می توانند به ارتفاع 125 فوتی نیز برسند.
گیاه Welwitschia mirabilis
راشل ساسمن که دور دنیا را برای کشف و عکاسی قدیمیترین ارگانیسمهای جهان زیرپا گذاشته است، در مورد این گیاه میگوید: «شنیدهام بزرگترین و قدیمیترین ویلوچیای جهان باید عمری بین 1500 تا 3000 سال داشته باشد». اما نمونهای که او در صحرای ناکلافت نامیبیا موفق به عکاسی آن شده، احتمالا عمری دوهزار ساله دارد. ویلوچیا تیرهای منحصر بهفرد است، تنها گونه این گیاه برای رشد و تکثیر نیاز به شرایط آبوهوایی ویژهای دارد که تنها در سواحل نامیبیا و آنگولا، آنجا که مه ساحلی صحرا را در برمیگیرد، مهیا میشود. تکامل برای جذب رطوبت موجود در مه ساحلی به کمک این گیاه آمده است: ویلوچیا تنها یک ساقه غدهای کوتاه دارد و برگهای چندین متری آن به مرور زمان ظاهری بریدهبریده شبیه به پاهای یک هشتپا پیدا کردهاند. علاوه بر این گیاه ریشه عمیقی دارد که هم میتواند به ذخیره آبهای زیرزمینی دست پیدا کند و هم در برابر بادهای تند صحرا همچون لنگری، گیاه را ثابت نگاه خواهد داشت.
گیاه Drakaea Glyptodonگیاه Wolffia Angusta

کوچک ترین گل جهان است. ده ها عدد از این گیاه به راحتی بر روی سر سوزن جا خواهند گرفت .