تصویر تزیینی است


دیده بان حقوق حیوانات: مسؤول انجمن حافظان محیط زیست آخشیجان (بادرود) گفت: قرار است پارک ملی کویر ۵۰ کیلومتر گسترش یابد که این گسترش سبب میشود بخش قابل توجهی از منطقه بادرود به این پارک بپیوندد.عبدالعظیم شکاری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در نواحی بیابانی حیوانات متنوعی وجود دارد زیرا فضاهای باز و دشت، قدرت تاخت و تاز بیشتری به حیوانات میدهد، اما حیوانات به این دلیل که میتوانند خود را همرنگ مناطق کنند چندان قابل رویت نیستند.

وی بیان کرد: شهر بادرود به دلیل قرار گرفتن در ابتدای بیابان مرکزی ایران برخلاف تصورات عامه مردم از نظر حیات وحش بسیار قویتر از نواحی کوهستانی و جنگلی است.مسؤول انجمن حافظان محیط زیست آخشیجان (بادرود) با اشاره به اینکه منطقه بادرود از نظر وجود گربهسانان قوی است، افزود: منطقه بادرود تا پشت بند نرگسی در پارک ملی کویر قرار دارد و این منطقه دارای یوز پلنگ آسیایی، گربه وحشی و کاراکال است.شکاری ادامه داد: شهر بادرود از نظر وجود سگسانان نیز بسیار قوی است؛ قویترین و فربه ترین گرگ ایران در نزدیکی این شهر زندگی میکند.

وی با بیان اینکه شکار بیش از حد حیوانات حلال گوشت و تخریب محیط زیست جانوران دو معضل بزرگ کشور است، تاکید کرد: در منطقه بادرود گرگها توانستند خود را با این شرایط عادت دهند و جمعیت خود را افزایش داده و امروز گرگها برای جست و جوی غذا به شهر بادرود و دامداریها حمله میبرند و این یک تهدید بسیار بزرگ برای منطقه است.مسؤول انجمن حافظان محیط زیست آخشیجان (بادرود) بیان کرد: این منطقه از نظر وجود خزندگان نیز بسیار قوی بوده و یکی از نیرومندترین عقربهای کشور یعنی عقرب سیاه هفت بند در بادرود زندگی میکند.شکاری به کارخانه سیمان موجود در نزدیکی بادرود اشاره کرد و گفت: در هر مکانی که کارخانه سیمان وجود داشته باشد شیوع بیماریهای ریوی، قلبی و پوستی به شدت افزایش مییابد.وی با بیان اینکه فیلتراسیون کارخانه ها در کشور آلودگیها را به میزان استاندارد کاهش نمیدهد، بیان کرد: فیلترهای موجود در کارخانه های سیمان دارای حجم خاصی از فیلتراسیون است و هر چند مدت باید تعویض شود و این کار معمولا در کشور به صورت شبانه انجام میشود.

مسؤول انجمن حافظان محیط زیست آخشیجان (بادرود) به جانمایی این کارخانه اشاره کرد و گفت: بادرود در ابتدای بیابان مرکزی ایران قرار دارد و سمت وزش باد در این منطقه به شدت تغییر میکند و باید پرسید چرا آلودگی کارخانهای که درآمد حاصل از آن به شهرستان نطنز اختصاص مییابد باید سهم مردم بادرود شود؟!شکاری با اشاره به اینکه سیستمهای اداری در شهرهای کوچک کشور، NGOها را مدنظر قرار نمیدهند، افزود: چندین بار اعتراض اعضای این انجمن به دفن زباله در نزدیکی آقا علی عباس(ع) با جواب “به شما مربوط نیست ” مسؤولان مواجه شد و اما سرانجام پیگیری این موضوع سبب شد شهرداری مکان دفن زباله را تغییر دهد.

وی به منطقهای مشترک برای دفن زباله های بادرود، نطنز و اردستان اشاره کرد و گفت: در جلسهای که با رییس اداره کل محیط زیست استان اصفهان برگزار شد مقرر شد که این مکان هرچه زودتر در اختیار مسؤولان این مناطق قرار گیرد اما متاسفانه تا این لحظه پاسخی دریافت نشده است.مسؤول انجمن حافظان محیط زیست آخشیجان (بادرود) با اشاره به اینکه گیاهان موجود در دنیا در حال از بین رفتن است و بیابانها افزایش یافته اند، ادامه داد: قرار است پارک ملی کویر ۵۰ کیلومتر گسترش یابد که قسمت اعظم منطقه بادرود را در بر خواهد گرفت.