گویی که با اسپری رنگ نقاشی شده اند؛ پنج گونه جدید از رطیلهای رنگی درختنشین و البته کمیاب اخیرا در جنگلهای برزیل کشف شده اند که بر خلاف نام ترسآورشان، بسیار چشمنوازند.
با رنگهای زنده: رطیلهای درختنشین عموما ساختار نرم، و بدن باریکتر و پاهای درازتری در مقایسه با سایر رطیلها دارند. این ویژگی آنها را چابکتر میسازد و بنابراین برای جستسجوی شکار در میان درختان مناسبتر هستند. انتهای پاهای آنان به طور غیرمعمول دارای نوک بزرگی است، که به آنها کمک میکند تا از طیف مختلفی از سطوح بالا بروند.

عنکبوتهای درختنشین در آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و مرکزی، و کارائیب زندگی میکنند. در میان این رطیلها، رطیلهای درختنشین رنگی بسیار کمیاب بوده و تنها 9 گونه از آنها در سراسر دنیا وجود دارد. گونه جدید Typhochlaena costae که در گرمدشتهای برزیل کشف شده است، همانند سایر همنوعان چالاک خود رنگآمیزی روشن بدنش را با افزایش سن از دست میدهد.
صورتی کوچک: رطیل صورتیرنگ Typhochlaena amma یکی از پنج گونه رطیلهایی است که اخیرا در برزیل کشف شده اند. این گونه تازه کشف شده کوچکترین رطیل درختنشین دنیا است که تا کنون کشف شده است، و تنها بین 2 تا 3 سانتیمتر طول دارد. روجریو برتانی، رطیلشناس موسسه بوتانتان در سائوپائولو برزیل و سرپرست گروه مطالعاتی که گونه های اخیر را کشف کرده است میگوید: «برزیل غنیترین کشور دنیا از نظر زیست خانواده رطیلها است.»راه راههای مسابقهای: این رطیل درختنشین نوظهور با نام علمی ridopelma katiae در تپه ای در برزیل کشف شده است، تپه ای که دارای خاک صخرهای و تعداد اندکی درخت است. برتانی میگوید: «من انتظار نداشتم که یک گونه درختنشین را روی یک تپه پیدا کنم؛ تا اینکه یک رطیل سیاه زیبا را با خطوط قرمز روشنی بر روی شکم در آنجا پیدا کردم.» این عنکبوت درون یک درخت بروملیاد کشف شد، که گونهای از درخت آناناس است. این درخت با فراهم کردن آب و سایه برای رطیل، نقش واحهای را در میان یک محیط نامهربان و خشک برای این جانور ایفا میکند.آبی، پشمالو، و کمیاب: اگرچه بیشتر از یک عنکبوت شبیه اسکاچ ظرفشویی است، اما Pachistopelma bromelicola دومین گونه شناخته شده رطیلها است که منحصرا درون درختان بروملیاد زندگی میکند؛ در حالیکه سایر رطیلها خودشان را به درختان و یا سنگها میچسبانند. رنگهای جذاب رطیلهای درختنشین ممکن است عواقب ناخوشایندی برای آنها در پی داشته باشد: دانشمندان نگران این هستند که رطیلهای تازه کشف شده اهداف وسوسه انگیز برای دلالان حیوانات خانگی باشند.
درختنشینان شگفت آور: اکثر رطیلهای درختنشین در جنگلهای آمازون یافت میشوند، اما گونه های تازه کشف شده از جمله Iridopelma marcoi به طرز غیرمنتظرهای در گرمدشتهای (دشتهای بیدرخت) برزیل یافت شدهاند. کشفیات اخیر نشان میدهد که تا چه میزان ممکن است گونه کشف نشده در دنیا وجود داشته باشد.منبع:خبر آنلاین