قوچ اوريال

نام علمی : Ovis orientalis arkalنام انگلیسی: Urial mouflonنام فارسی: قوچ اوريال

مشخصات: بزرگترين قوچ ايران است. نرها شاخهاي بلندي دارند (بلندترين شاخ كه مربوط به پارك ملي گلستان است و ركورد جهاني محسوب ميشود 113 سانتيمتر طول دارد) شاخها حلزوني شكلند و به طرف پهلوي صورت و روبه جلو خميدگي دارند. سطح جلويي شاخها پهن، با زاويهاي تند به طرف لبه پشتي است، به طوري كه مقطع شاخها مثلثي به نظر ميرسد. ماده ها نيز شاخهاي كوتاهي دارند.

از ويژگيهاي ديگر اين قوچها وجود موهاي بلند و سفيد رنگي در ناحيه زير گردن و سينه است. موهاي پشت در تابستان كوتاه به رنگ زرد شني، و در زمستان بلند و قهوهاي رنگ است. زير شكم و كفلها سفيدند. در برخي از مناطق به خصوص در جنوب و غرب محدوده پراكندگي، بعضي از قوچها داراي موهاي فلفل نمكي در زير گردن و سينه و شاخهايي كوتاهتر هستند كه به آنها قوچ مورچه ميگويند.

اندازه ها: طول سروتنه حدود 150 سانتيمتر، دم15 سانتيمتر، ارتفاع 100 سانتيمتر، وزن 25 تا 85 كيلوگرم.

زيستگاه: تپه و ماهورها و دامنه كوهستانهاي مرتفع در مناطق استپي.

پراكندگي: از نواحي مرزي واقع در شرق و شمال خراسان تا مناطق كوهستاني استانهاي سمنان و مازندران. در حال حاضر بيشترين تعداد قوچاوريال در پارك ملي تندوره و پارك ملي گلستان وجود دارد.

پراكندگي جهاني: پاكستان، كشمير، شمال غربي هندوستان، افغانستان، تركمنستان، قزاقستان، ازبكستان، تاجيكستان.
منبع:کويرها و بيابان هاي ايران