شاه روباه (روباه افغانی)

نام علمی : Hystrixنام انگلیسی: Black Foxنام فارسی: شاه روباه (روباه افغانی)
مشخصات: احتمالاً كوچكترين روباه ايران و زيباترين آنها است. در ناحيه صورت، معمولاً دو نوار سياه وجود دارد كه از چشمها به طرف بيني امتداد يافته اند. دم بلند و بسيار پرمو، گوشها بزرگ و در قاعده بسيار پهن ميباشند. رنگ پشت گوشها قهوهاي متمايل به خاكستري است. موهاي بدن بسيار نرم و انبوه اند، رنگ موهاي پشت معمولاً خاكستري تيره با نوك سفيد، در ناحية ستون مهره ها كاملاً قهوهاي و روي دم سياه رنگ است. برخلاف ساير روباههاي ساكن در نواحي بياباني كف پاهاي شاه روباه فاقد مو ميباشد.

اندازه ها: طول سر و تنه 40 تا 50 سانتيمتر، دم 33 تا 41 سانتيمتر، وزن يك تا سه كيلوگرم.

زيستگاه: تپه و ماهورهاي واقع در مناطق استپي و بياباني.

پراكندگي: در ايران در مناطق شرق خراسان، كرمان، فارس، رباط پشت بادام يزد، اصفهان و نايبندان طبس مشاهده شده است.

پراكنش جهاني: بلوچستان، پاكستان، افغانستان، تركمنستان.

عادات: شبگرد است. به صورت انفرادي زندگي ميكند، مهاجرت چنداني ندارد. بسيار بازيگوش و باهوش است. ميتواند مدتها با سرعت 50 كيلومتر در ساعت بدود.

غذا: از جوندگان، حشرات و مواد گياهي تغذيه ميكند و به ندرت آب مينوشد.

توليدمثل: احتمالاً در زمستان جفتگيري ميكند. طول آبستني 50 تا 60 روز است. نوزادان حدود 40 روز شير ميخورند و در 10 ماهگي بالغ ميشوند. طول عمر در اسارت گاهي به 10 سال ميرسد.

وضعيت فعلي: به علت داشتن پوست گرانبها مورد توجه شكارچيان پوست است. در سالهاي اخير جمعيت آن به شدت كاهش يافته است. خوشبختانه در بين عكسهاي گرفته شده به وسيله دوربينهاي تله اي كه به تازگي توسط پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در پناهگاه حيات وحش نايبندان طبس نصب شده است تعداد زيادي عكس اين روباه مشاهده ميشود.


منبع:کويرها و بيابان هاي ايران