گاو دریایی (دوگونگ)

نام علمی : Dugong dugonنام انگلیسی: Dugongنام فارسی: گاو دریایی (دوگونگ)

مشخصات: جثه بزرگ و استوانه شكلي دارند، سطح بدن بدون مو است. فقط موهاي نازك و كوتاهي در سطح پهلوها و دم، و موهاي كلفت و كوتاهي در دو طرف لب بالا ديده مي شود. رنگ پشت اين حيوان خاكستري متمايل به قهوهاي، پهلوها و پايين بدن خاكستري است. قسمت جلوي پوزه كاملاً به طرف پايين خميدگي دارد. لب بالايي شكافدار است.

اندازه ها: طول بدن 250 تا 410 سانتيمتر، وزن گاهي به هزار كيلوگرم ميرسد.

زيستگاه: سواحل كم عمق و غرقابي دريا با پوشش گياهان آبزي مناسب، و گاهي رودخانه هاي آب شيرين.

پراكندگي: خليج فارس و درياي عمان (در سواحل ايران فقط چند نمونه در نزديك خليج گواتر، بوشهر، خورموسي و قشم مشاهده شده است).

پراكنش جهاني: از خليج فارس تا آفريقا، استراليا و آسيا.

عادات: آبزي است. روزها در آبهاي به نسبت عميق و شبها در مناطق غرقابي به چرا ميپردازد. معمولاً به صورت فاميلي زندگي ميكند. دشمن طبيعي گاوهاي دريايي كوسه و نهنگ قاتل است. آلودگي آب ناشي از جنگ خليج فارس و چاههاي نوروز و همچنين گير افتادن در تورهاي ماهيگيري باعث كاهش جمعيت اين حيوان شده است.
غذا: گياهخوار است و از گياهان آبزي تغذيه ميكند. در مناطق شني گياهان را با پوزهاش از ريشه ميكند، و پس از تكان دادن در آب و دور كردن شنها، آن را ميخورد.

توليد مثل: در تمام فصول قادر به توليدمثل است. جفتگيري رو به رو و تا اندازهاي بيرون از سطح آب انجام ميگيرد. مدت آبستني حدود 13 ماه است، يك بچه ميزايد، تا 18 ماهگي شير ميخورد. پدر و مادر مشتركاً از آن مواظبت ميكنند. طول عمر حدود 73 سال است.

وضعيت فعلي: در سالهاي اخير به استثناي دو گزارش كه مربوط به مشاهده آن در منطقه حفاظت شده حرا توسط يك پرنده شناس خارجي و ديگري مشاهده آن در خورموسي توسط آقاي محمدباقي نبوي است اطلاعات ديگري در دست نيست. اخيراً كشور ابوظبي با همكاري شركت نفتي توتال طرح عظيمي براي حفاظت از اين جانور به اجرا گذاشته است كه در اين راستا موفق بوده است.
منبع:کويرها و بيابان هاي ايران