خارپشت برانت (خارپشت ایرانی)

نام علمی : Paraechinus hypomelasنام انگلیسی: Brandt's Hedgehogنام فارسی: خارپشت برانت (خارپشت ایرانی)

مشخصات: جثه این جانور اندکی کوچکتر از خارپشت اروپایی است. گوشها مثلثی شکل و از خارهای پشت سر بلندترند. وجه تمایزش با خارپشت گوش بلند وجود یک قسمت لخت در بین خارهای بالای پیشانی است که آن را به دو قسمت چپ و راست تقسیم میکند. خارهای این گونه بلندتر از سایر خارپشتها است به طوری که طول آنها گاه به 38 میلیمتر میرسد.

خارهای نوارهای سیاه و زردی دارند که چون نوار انتهایی سیاه است رنگ کلی بدن سیاه به نظر میآید. در بعضی از این خارپشتها رنگ خارها مانند خارپشت گوش بلند گندمی و گاهی نیز کاملاً سفید است. رنگ موهای صورت و زیر بدن به رنگ پشت است.

اندازه ها: طول سر و تنه 140 تا 240 میلیمتر، دم 10 تا 40 میلیمتر، وزن 400 تا 700 گرم.

زیستگاه: بوته زارها و باغها.

پراکندگی: در ایران اکثر مناطق استپی بیابانی و بلوچی.

پراکنش جهانی: جنوب آسیا.

عادات: اغلب خصوصیاتش شبیه خارپشت اروپایی است، ولی برای ایجاد لانه معمولاً سوراخهایی به عمق 60 تا 100 سانتیمتر در زمین حفر میکند یا در سوراخ سایر جانوران ساکن میشود. در موقع احساس خطر نیز هر چند تا حدودی گلوله مانند میشود ولی مانند خارپشت اروپایی به صورت کاملاً گرد درنمیآید. چنانچه این خارپشت را با انگشتان از خارهای پشت بدن گرفته، آویزان کنیم به راحتی سر و اندامهای حرکتی را بیرون میآورد. در مناطق سردسیر خواب زمستانی و در مناطق گرمسیر احتمالاً خواب تابستانی دارد. نوزادان در زمان تولد خارهائی به طول دو میلیمتر با رنگهای متفاوت از سفید چرک تا سیاه دارند. پنج ساعت پس از تولد طول خارها به هشت میلیمتر میرسد.
منبع:کويرها و بيابان هاي ايران