نام علمی : Vespertilio murinusنام انگلیسی: Particoloured Batنام فارسی: خفاش برفکی

مشخصات: جثه متوسط، گوش و گوشک گرد و پهن است. شباهت به خفاش شمالی و سروتین دارد ولی قسمت آزاد دم کوتاه است و به جز مهره آخر آن، بقیه را پرده دمی پوشانده است، موها انبوه و نرمند، رنگ موهای پشت قهوهای تیره با نوک نقرهای که شبیه برفک است، رنگ موهای زیر بدن سفید شیری است، اختلاف رنگ زیر بدن و پشت کاملاً مشخص است. رنگ پرده پوستی بسیار تیره است.

اندازه ها: طول کلی بدن 85 تا 108 میلیمتر، ساعد 40 تا 48 میلیمتر، وزن 12 تا 14 گرم.

زیستگاه: سوراخ درختان، سقف خانه ها و شکاف سنگها.

پراکندگی: در ایران وجود آن تا کنون از دشت ترکمن صحرا و سردشت واقع در جنوب لردگان گزارش شده است.

پراکنش جهانی: مناطقی از اروپا و آسیا.

عادات: اواخر غروب معمولاً در ارتفاع 10 تا 20 متری شروع به پرواز میکنند. در موقع پرواز بسیار پرسر و صدا هستند. برخی مهاجرتهای طولانی دارند و برخی دیگر نیز به خواب زمستانی فرو میروند، برای خواب زمستانی مناطق کوهستانی را ترجیح میدهند، معمولاً در فصل تابستان تعداد فراوانی ماده نیز مشاهده میشود.
منبع:کويرها و بيابان هاي ايران