دسته پرشین های دودی و سایه دار
دسته سایه دار شامل کامیوهای سایه دار و صدفی (shell and shaded cameos) هستند که پوشش زیرین آن ها سفید است و روی موها می تواند به رنگ قرمز یا کرم باشد. پرشین دودی عجیب ترین و جذاب ترین الگوی رنگی را در این نژاد دارد. اعتقاد بر این است که این نوع حاصل آمیزش چین چیلا و پرشین سیاه است. پرشین دودی شش رنگ متفاوت دارد: سیاه، آبی، کرمی، کامیو (قرمز)، smoke tortoiseshell و آبی- کرم دودی. پرشین دودی ظاهراً شبیه پرشین های با رنگ خالص هستند ولی هنگام حرکت زمانی که موها از هم باز می شوند، در یک لحظه کوتاه متوجه می شویم که پوشش زیرین سفید است، همه گربه های این دسته یک حلقه موی سفید رنگ اطراف گردن و گوش دارند. این تعادل کامل و بی نقص بین پوشش زیرین و رویی موقتی است و فقط 6 تا 8 هفته در سال به این صورت دیده می شود. چشم های مسی رنگ این گربه ها مانند ذغال های گداخته در میان دود می درخشد.منبع: http://nicepet..com/