مگس گیر راه راه ( مگس گیر خالدار)


نام علمی : Muscicapa Striata

نام انگلیسی: Spotted Flycatcher

نام فارسی: مگس گیر راه راه ( مگس گیر خالدار)
مشخصات ظاهری» این پرنده 14 سانتیمتر طول دارد و به رنگ قهوه ای خاکستری دیده می شود. بال ها کشیده ، منقار سیاه، با رگه هایی در پیشانی و سینه، و رگه های کمرنگی در لبه ی پوشپرهای بلند و خط بالی اش دیده می شود. از روس شاخه ها به صورت موجی پرواز کرده و حشارت را در هوا شکار می کند. را ست می نشیند و غالبا بال ها را تکان داده و آویزان نگه می دارد. صدا: صدای این پرنده سریع و به صورت «ته زی ت» یا « سی پ – سی پ - سی پ- سی تی» شنیده می شود. زیستگاه: این پرنده در باغ ها، پارک ها، حاشیه ی جنگل ها و نقاطی که درختان و بوته های بلند دارد به سر می برد . درهنگام مهاجرت حتی روی دیوارها، ساختمان ها و روی تنه ی درختان دیده می شود. در ایران، تابستانها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر عبوری در اغلب نقاط دیده می شود . حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت پراکندگی وزمان دقیق حضور این پرنده در ایران، صورت گیرد. تا بر اساس آن برای حفاظتش اقدام شود.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران