دو طوطي كوچك در پاركي در شهر مانيل پايتخت فيليپين.

يك گوريل كوهستان در پارك ملي ويرونگا در جمهوري دموكراتيك كنگو.
يك چيتا يا يوزپلنگ در پارك وحش ماسايي مارا كنيا در كنار طعمه اي كه شكار كرده است.يك خرس جوان در حال شكار ماهي در كانادا.تمساح در سانيبل آيلند ايالت فلوريدا.دو ميمون گورجئوس در پارك ملي مانوئل آنتونيو كاستاريكا.
شير نر در پارك وحش ماسايي مارا در كنيا به تنهايي غذا مي خورد.


يك بز كوهي تنها برفراز كوهستان زيرنات سوئيس.دو قو در درياچه تورولد در ايالت اونتاريو كانادا.