جمعیت بزرگ ماهیهای آزاد در فهرست گونههای در معرض خطر

دیده بان حقوق حیوانات: یک گروه بین المللی از کارشناسان زیست محیطی در گزارش جدیدی هشدار دادند که جمعیت بزرگی از ماهیهای آزاد نژاد آسیایی موسوم به Taimen که در حال حاضر بزرگترین گونه ماهی آزاد در جهان به شمار میآیند، در معرض خطر انقراض هستند.
به گزارش ایسنا این کارشناسان اعلام کردند که تمام انواع گونههای ماهی Taimen به زودی به عنوان گونههای در معرض خطر در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) وارد میشوند.
در این گزارش تاکید شده است که مهمترین عوامل موثر در کاهش جمعیت این گونهها شامل از بین رفتن زیستگاهها و صید بیرویه هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، پنج گونه از ماهیهای Taimen بومی آسیا هستند و تصور میشود که از یک شاخه تکامل یافته از آنها گونه ماهیهای آزاد امروزی حاصل آمده است.
این کارشناسان هشدار دادند که اگر اقدامات به موقع و مناسب جهت حفظ این گونه صورت نگیرد این آبزیان به زودی و با روندی پایدار به لبه پرتگاه نابودی خواهند رسید و نسل آنها منقرض خواهد شد.
رشد طولی ماهیهای Taimen به دو متر میرسد و تا حدود ۳۰ سال هم عمر میکنند. این ماهیها برای اولین بار بعنوان گونههای در معرض خطر به فهرست قرمز IUCN اضافه خواهند شد.