کشف لاشه سه عدد بز وحشی از شکارچیان متخلفدیده بان حقوق حیوانات: مدیرکل حفاظت ازمحیط زیست استان ایلام از دستگیری ۳ متخلف شکار وصید در شهرستان مهران خبر داد
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان ایلام، وی گفت:مأمورین یگان حفاظت این شهرستان حین گشت زنی درمنطقه حفاظت شده ” کولگ” ۳ نفرمتخلف راکه اقدام به شکار۳ عدد بز وحشی نموده بودند پس از تعقیب وگریزبا همکاری نیروهای مرزبانی دستگیرنموده واز آنها۳ قبضه اسلحه برنو و پران،یک عدددوربین شکاری ومقادیری فشنگ کشف وضبط شد.
غلامحسین کاظمی درادامه افزود: همچنین مأمورین یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست پس ازگشت وکنترل در حوزه استحفاظی شهرستان ایلام دو متخلف را که اقدام به شکارغیرمجاز ۳ عدد خرگوش و یک عدد تشی نموده بودند؛ دستگیرنمایند.
وی خاطرنشان ساخت :متخلفین دستگیرشده پس از تنظیم صورتجلسه جهت سیرمراحل قانونی تحویل مقامات قضایی داده شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: مأمورین یگان حفاظت این اداره کل بطورمستمردرکلیه مناطق حفاظت شده وزیستگاهها بصورت محسوس وغیر محسوس حضوردارند ودرجهت جلوگیری ازشکارغیرمجاز،اسامی متخلفین ازطریق اصحاب رسانه وجرائد محلی به استحضار همشهریان عزیز خواهدرسید.
کاظمی درپایان گفت: براساس توافقات بعمل آمده باسفیر عراق درتهران ،زیستگاههای مرزی در حوزه جغرافیایی استان ایلام با استانهای همجوارکشور همسایه بصورت مشترک مورد حفاظت وکنترل قرار میگیرند.