جهان از منظر پرندگان/ تصویری


دیده بان حقوق حیوانات: اگر تابه حال به کشورهای اروپایی و آمریکایی سفر نکرده اید و بر فراز این دو قاره پرواز نکرده اید، پیشنهاد می کنیم این مطلب را تا انتها ببینید.
به گزارش روزگارنو، در پی یک حرکت خلاقانه، تصاویری بی نظیر در طی مهاجرت پرندگان از کشوری به کشور دیگر و یا حتی قاره ای دیگر به ثبت رسانیده اند که در نوع خود بی نظیر بوده و به جرأت می توان گفت برای اولین بار چنین تصاویری منتشر شده است.
برای خلق این تصاویر فوق العاده، از مجهز ترین دوربین ها و تجهیزات عکسبرداری بر روی بال این پرندگان استفاده شده است.
این دوربینها بر روی یکی از پرندگان گروه پلیکانها، گروهی از عقابها و گروهی از غازها نصب شده و به هنگام پروازشان ثبت شده اند.
مجموعه این تصاویر را «جهان از منظر پرندگان» نامیده اند.