مهر مادری شکارچی قهار/ تصویر
دیده بان حقوق حیوانات: بزاق دهان دارای مواد حلکننده چربی است و بدینشکل با از بین بردن غشای باکتری، آن را نابود میکند. بنابراین بزاق دهان نقش مادهای استریلکننده دارد و برای تمیزکردن بدن توله یا جای زخم از آن استفاده میشود.

به گزارش خبرآنلاین ببر سیبری، ببر آمور نیز نامیده میشود و بزرگترین گربهسان روی زمین به شمار میرود.