پرنده از لانه تا پرواز / تصاویردیده بان حقوق حیوانات:به گزارش سرویس خواندنیهای خبرگزاری فارس، یک عکاس علاقهمند به پرندگان هفتهها به صورت روزانه از این پرندههای زیبا عکس گرفته تا رشد آنها از زمانی که در تخم بودهاند تا وقتی که بزرگ و آماده پرواز می شوند را به تصویر بکشد.