صحنهای شگفت از حیات وحش/ فیلمدیده بان حقوق حیوانات: یک جفت بوبی در لانه خود مورد حمله گروهی خرچنگ موسوم خرچنگ های گنگستر قرار می گیرند که قصد خوردن جوجه تازه از تخم درآمده آنها را دارند.
به گزارش جام جم به نقل ازSnotr ، یک جفت بوبی گونه ای غاز دریایی در جزیره کلیپرتون از جوجه تازه تخم درآمده خود مراقبت می کنند که ناگهان گروهی از خرچنگ های موسوم به گنگستر به قصد خوردن جوجه به آشیانه شان حمله می کنند.
والدین در حالی که گوشه چشمی به جوجه دارند با منقارهای تیز بر پوسته سخت خرچنگ ها کوبیده تا آنها را فراری دهند. خرچنگ ها نیز به نوبه خود به دفاع برخاستند اما سرانجام مغلوب بوبی ها شدند.
در صحنه ای دیدنی یکی از خرچنگ ها که بازوی چنگک دارش آسیب دیده بود با کمک چنگک دیگر آن را قطع کرده و می گریزد. همین کار را خرچنگ دیگری نیز که در این مبارزه یکی از چنگک هایش از کار افتاده بود، انجام می دهد.
این فیلم ویدئویی گوشه ای کوتاه از یک اپیزود مستندهای سریال اودیسه ژاک کوستو اقیانوس شناس مشهور فرانسوی است. باهم این صحنه شگفت و حیرت آور از حیات وحش را در جزیره ای دورافتاده ببینیم.
فیلم را اینجا ببینید: