بیماری کلستریدیال در پرندگان و طوطی سانان

بیماری کلستریدیال در پرندگان، عفونت باکتریایی روده کوچک است. با این حال این بیماری بسته به نوع باکتری های درگیر ، می تواند بر روی چندین ارگان بدن تاثیر بگذارد.

علایم و انواع:

این بیماری می تواند روی ارگان های مختلف بدن پرنده تاثیر بگذارد ، علائم به نوع باکتری کلستریدیال بستگی دارند. به طور کلی، باکتری کلستریدیال روده کوچک طوطی را آلوده کرده و سم تولید می کند. این سم مسئول بسیاری از عوارض این بیماری از جمله وخیم تر شدن سلامت طوطی، از دست دادن اشتها، کاهش وزن، بیحالی، مدفوع خونی و یا مدفوع همراه با غذای هضم نشده است.

حتی پس از درمان عفونت باکتریایی طوطی، سم در بدن پرنده باقی می ماند و باعث می شود که این علائم ادامه داشته باشند.

علل بیماری :

یک طوطی از طریق تماس با غذا و آب آلوده، اسپورها یا باکتری (معمولا با تنفس آنها)، و سطوح آلوده مانند قفس، ظروف و جعبه لانه به بیماری کلستریدیال مبتلا می شود

طوطی از طریق زخم های عفونی و در بسیاری از موارد، از طریق کلواک زخمی یا آسیب دیده نیز ممکن است به این بیماری دچار شود. کلواک بخشی از بدن است که در آن ادرار، مدفوع و اورات قبل از خروج از بدن پرنده، در آن ذخیره می شوند ( این حالت از عفونت معمولا در پرندگان مبتلا به پرولاپس کلواک یا پاپیلوماتوزیس دیده می شود).

درمان :

دامپزشک آزمون مدفوع و سایر آزمایش ها را بر روی طوطی بیمار انجام می دهد و بر اساس آن آنتی بیوتیک تجویز می کند.

پیشگیری:

با چند اقدامات احتیاطی ساده می توان از بیماری کلستریدیال در پرندگان جلوگیری کرد :

1 . یک محیط عاری از استرس برای طوطی ایجاد کنید

2 . از شلوغ کردن فضای زندگی طوطی اجتناب کنید

3 . هوای تازه و با تهویه خوب در اختیار طوطی قرار دهید

4 . طوطی خود را با یک رژیم غذایی خوب و متعادل تغذیه کنید

5 . غذای طوطی خود را در محلی بهداشتی ذخیره کنید

6 . به طور مرتب محیط زندگی طوطی خود را ضدعفونی کنید

ترجمه : سپیده

منبع : www . parsipet.ir