دیده بان حقوق حیوانات ایران: مدیر امورعشایری شهرستان سرابله از اتلاف بیش از ۸۵ عدد دام بر اثر برخورد آذرخش در این شهرستان خبر داد.یاسم نوری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: این دامها شامل گوسفند و بز بودهاند و برای دومین بار است که این بلایای طبیعی در استان برای دامداران استان اتفاق میافتد.

وی افزود: این بلای طبیعی که در کوههای قلارنگ و در منطقه کچان به وقوع پیوسته است باعث اتلاف بیش از ۸۵ عدد بز و گوسفند یک دامدار این شهرستان شده است.نوری با بیان اینکه متاسفانه این دامدار اقدام به بیمه دامهای خود نکرده است، خاطر نشان کرد: با این وجود کمک بلاعوض به خاطر تلف شدن دامهای این شخص صورت نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بر اثر برخورد آذرخش دست صاحب دامهای به شدت دچار آسیب شده است، اضافه کرد: این دامدار همچنان در بیمارستان و تحت معالجه پزشکان است.نوری عنوان کرد: این دامدار اهل روستای “کلی کلی” بوده که برای چرای دامهایش به ارتفاعات قلارنگ کوچ کرده بود.
مدیر امورعشایری سرابله با اشاره به اینکه تلف شدن این تعداد دام به صورت یکجا در اثر برخورد آذرخش بوده که تا کنون در استان بیسابقه بوده است، بیان کرد: متراکم بودن دامها در زمان برخورد آذرخش علت اصلی تلف شدن آنها به صورت دسته جمعی است.نوری تصریح کرد: در اولین برخورد آذرخش که ۹ روز پیش رخ داد بیش از ۲۵ عدد برغاله دامدار دیگر در کوههای بانکول تلف شدند.

وی با بیان اینکه برخورد آذرخش با دامهای اغلب در مناطق که درختان خشک دارد، به وقوع پیوسته است، خاطر نشان کرد: این نشان میدهد که خشکی درختان تاثیر زیادی در بلایای طبیعی دارد.