کارشناسان حفاظت از محیط زیست در سوئد هشدار دادند که تنها صخره مرجانی بازمانده در این کشور نیز در شرف نابود شدن است.به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «مایکل دال»، بیولوژیست دریایی دانشگاه گوتنبرگ در تلاش برای پیشگیری از تخریب و فروپاشی این اکوسیستم منحصر به فرد، طرحی را مبنی بر وارد کردن مرجانهای آبهای نروژ به زیستگاه صخرههای مرجانی سوئد ارائه کرده تا از این طریق مرجانهای سوئدی دوباره شروع به رشد کنند.

به گزارش سایت اینترنتی اوور ایمیزینگ پلانت، کارشناسان زیست محیطی دانشگاه گوتنبرگ میگویند: غالب گونههایی که ساکن این صخره مرجانی هستند، گونههای مخصوص نواحی سردسیری هستند اما متاسفانه در سالهای اخیر، صید بی رویه و اهمال و طمع ماهیگیران منجر به کاهش این گونهها و تجزیه یا مرگ مرجانهای این منطقه شده است.

آنها تاکید کردند: آلودگی نیز یکی دیگر از عوامل موثر در نابودی این مرجانها است.در حال حاضر کل وسعت مرجانهای این صخره به حدود ۵۰۰۰ مترمربع می رسد که اندکی کوچکتر از مساحت یک زمین فوتبال امریکایی است و البته روند کوچکتر شدن آن هم چنان ادامه دارد.