دیده بان حقوق حیوانات ایران: معمولا بدن موجودات مختلف، برای این که گرم نگاه داشته شود، دارای پوشش است. اما در مورد فیلها، برعکس است. موهای فیل کمک میکند بدنش تا حد زیادی خنک شود.فیلها از جمله موجوداتی هستند که برخلاف اغلب انسانها، به مدل موی خود کوچکترین اهمیتی نمیدهند. آنچه برای این بزرگترین موجود ساکن خشکی اهمیت دارد، کاربرد موهاست.
به گزارش خبر آنلاین مطالعات گروهی از محققین دانشگاه پرینستون نشان میدهد که موهای کمپشت فیلها، به خنک شدن آنها کمک میکند. البته، این یافته قدری عجیب است، چون در مورد سایر موجودات، کاربرد موها معمولا گرم نگه داشتن بدن آنها است. اما چنان که الی بوزاید، سرپرست تیم مطالعه میگوید، این گروه نشان داده که کاربرد موهای بدن فیل، کاملا برعکس است.
موهای روی سطح پوست فیل، به این حیوان کمک میکند تا گرما را از بدن خود دور کند. بر اساس یافتههای این مطالعه، یک نسیم خیلی ملایم کافی است تا فیل به اندازه قابل توجهی خنک شود. در چنین شرایطی فیل تا ۲۰ درصد از گرمای بدن خود را از دست میدهد!
فیلها حیوانات بزرگی هستند و بدن آنها پوستی است. برای همین، باید راههای خنک کردن خود را هم بیاموزند. برای مثال، آنها یاد گرفتهاند که با کمک خرطوم خود، روی بدنشان آب و گل بریزند، تا خنکتر بمانند. کانر میروولد از فارغالتحصیلان دانشگاه پرینستون و از نویسندگان این مقاله، به حدود ۳۰۰ سال پیش اشاره میکند که برای اولین بار، دانشمندی به نام انتونی وان لیوونهوک با استفاده از میکروسکوپی که خود ابداع کرده بود، موهای فیل را مورد مطالعه قرار داد و برای انجمن سلطنتی در اینباره نوشت. وی میگوید: «البته خیلی عجیب نیست که چیزی بسیار کوچک، روی جسمی بسیار بزرگ، آن هم بزرگترین حیوان ساکن خشکی، فراموش شود».

منبع: دیده بان حقوق حیوانات- ایران