Finger Leather Coral


سطح نگهداری :اسان-
جریان :متوسط تا قوی
نور :زیاد
مکان قراردهی :تمام نقاط اکواریوم
رنگبندی:خرمایی-قهوه ای
عناصر مورد نیاز:ید-استرانسیوم -عناصر کمیاب
رفتار:نیمه مهاجم
شرایط اب: شوری بین 1.020 تا 1.025 -ph : بین 8.1 تا 8.4 - kh سختی اب:بین 8 تا 12- دمای اب: بین 22 تا 27 درجه ی سانتیگراد
زادگاه:مناطق استوایی اقیانوس اطلس و اقیانوس هند
این گونه گهگاه تشخیصش از بین سایر خانواده قارچهاو مرجانهای نرم مشابه سخت میشود.
مرجان انگشتی را میتوان با بریدن شاخه ای از ان و اتصال ارام و با دقت ان به سنگی تکثیر کرد .توجه شود که این کار تنها روی مرجان سالم و در شرایط ایده ال اب و توسط افراد متخصص انجام شود.
در صورت وجود جریان اب متوسط تا قوی و نور متمرکز نگهداری از این مرجان بسیار ساده است و برای تمامی اکواریوم داران امکان پذیر خواهد بود
این مرجان بیشتر صلح طلب و بی ازار است و بیش از اینکه او به سایر مرجانها صدمه ببیند از مجاورت با مرجانهای مهاجم دیگر خودش اسیب میبیند لذا فاصله ی لازم بین این مرجان و سایرین رعایت شود.هنگام ترس و احساس خطر ماده ای سمی تولید میکند که روی مرجان را میپوشاند و برای سایر مرجان ها و موجودات میتواند مضر باشد که وجود جریان اب مناسب سبب شسته شدن این سم و جلوگیری از تولید بیشترش میگردد.
این مرجان بخش عمده ی نیازش به انرژی را از طریق جلبک همزیستش و از طریق فتوسنتز تامین میکند اما از مکملهای غذایی و غذاهای مخصوص مرجان ها که حاوی میکرو پلانکتونهاست یا نوزادان میگو نیز استفاده میکند.