گربه شهری باعث کشف یک گور زیرزمینی شدتصویر تزیینی است
دیده بان حقوق حیوانات: ۲ شهروند رمی با تعقیب یک گربه ولگرد [گربه شهری] موفق به کشف مقبرهای متعلق به ۲ هزار سال پیش شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس به گفته یکی از این دو شهروند، این گربه هر شب برای یافتن غذا به نزدیکی خانه آنها میآمد و سپس به داخل تونلی زیرزمینی در نزدیکی صخرهای آهکی در مجاورت خانه میگریخت این موضوع سبب شد این دو به تعقیب گربه بپردازند و دخمهای باستانی را کشف کنند.
در ادامه تعقیب گربه، این ۲ مرد به دخمهای رسیدند که مملو از استخوانهای انسان بود و اطراف استخوانها نیز کوزههای تدفین قرار داشتند. باستانشناسان پس از بررسی این منطقه قدمت آن را بین قرن اول پیش از میلاد تا قرن دوم میلادی تخمین زدند.
باستانشناسان معتقدند این استخوانها از اتاقی که در بالای این دخمه قرار داشت به داخل آن پرتاب شده بود.