کشف فسیل گونه جدیدی از دایناسورها
دیده بان حقوق حیوانات: دیرینهشناسان موفق به کشف فسیل دایناسوری غولپیکر شدند که بیش از ۱۵۰ میلیون سال پیش، حاکم مطلق دریاها بود.

به گزارش جام جم آنلاین فسیل این دایناسور آبزی که ۱۲ متر طول و جمجمهای ۲ متری داشته است، در یکی از جزایر شمالی نروژ کشف شد.

دیرینهشناسان اعلام کردند این دایناسور که «شکارچی ایکس» نام گرفته، شکل و جثهای متفاوت با پلیسورهایی که حدود ۱۵۰ سال پیش در انگلیس و فرانسه کشف شدند، داشته است.

بررسیهای متعدد روی آروارهها، مهرهها و اعضای بدن این موجود نشان داد که دایناسور کنونی، گونهای جدید در میان آبزیان غولپیکر پیش از تاریخ بوده است.

به گفته دانشمندان، این دایناسور که حدود ۱۶۰ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش در دریاها میزیسته، گردنی کوتاه، بدنی اشکمانند و۴ باله بزرگ که آن را به جلو حرکت میدادند، داشته است.

دیرینهشناسان درصددند با انجام بررسیهای بیشتر روی این فسیل ۱۵۰ میلیون ساله، اطلاعات بیشتری درباره نحوه شکار این موجود غولپیکر به دست بیاورند.