کشف گونه جدیدی از مارهای غیرسمی «حلزون خوار» در پاناما
دیده بان حقوق حیوانات: کارشناسان زیست محیطی فرانکفورت در انستیتو مطالعاتی «سنکنبرگ» آلمان موفق به شناسایی گونه جدیدی از مارهای حلزون خوار در غرب پاناما شدهاند.
به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این مار غیرسمی از خانواده «سیبون نوآلامینا» است که ترکیب رنگی شبیه به یک مار مرجانی با حلقههای رنگی قهوهای و روشن دارد. نام این گونه از یک واژه اسپانیایی گرفته شده و به معنی «معدنکاری ممنوع» است.
به گزارش سایت اینترنتی رپتایل چنل، کارشناسان زیست محیطی این گونه از مارها را «نوآلامینا» نامیدهاند چون زیستگاه بومی این خزندگان در نزدیکی محل معدنکاری و استخراج سنگ معدن است و نام مارها به عنوان هشداری برای مراقبت از زیستگاه آنها است. این مارها علاوه بر حلزون از سایر نرم تنان مثل کرمها نیز تغذیه میکنند.