کتاب سهره های ایران ،

نوشته پرویز بختیاری منتشر شد
این کتاب به معرفی هجده گونه از سهره ها که در ایران مشاهده و ثبت شده اند میپردازد. همه گونه ها با عکس هایی از پرنده نر و ماده معرفی شده و علاوه برآن علامتهای مهم برای شناسایی آنها بر روی عکس ها مشخص شده است. همچنین گونه های مشابه برای هر سهره ذکر و نحوه تمایز آنها از یکدیگر توضیح داده شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تهیه کتاب بزودی در سایت گروه پرنده نگری طرلان اعلام میگردد.


منبع:
گروه پرنده نگری طرلان