به دنیا آمدن مورچه/ تصویریدیده بان حقوق حیوانات: مورچهها همه جا هستند، هر جایی که یک تکه بیسکوئیت از دستتان به زمین بیفتد چند دقیقه بعد تعدادی از آنها را خواهید دید که دور آن جمع شده و بیسکوئیت را تکه تکه کرده و با خود می برند.
به گزارش سرویس خواندنیهای خبرگزاری فارس، تصاویر زیر مربوط به لحظه تولد مورچه است، تصاویری حیرت انگیز از بیرون آمدن یکی از کوچک ترین موجودات دنیا از تخم.


مجموعه مورچهها یک ملکه دارند که مسئول تخمگذاری است، این ملکه در اکثر گونهها تنها یک بار جفتگیری میکند و جفت او پس از جفت گیری میمیرد، البته خود ملکه هم خوش شانس نیست و در بسیاری از گونهها پس از تخم گذاری کشته شده یا از لانه بیرون انداخته می شود.


مورچههای کارگر مسئول نگهداری از تخمها هستند و ملکه باید سعی کند تا بیشترین تعداد تخم ممکن را بگذارد زیرا عمر مورچههای کارگر تنها ۲ تا ۳ هفته است و باید همیشه به قدری تخم موجود باشد که مجموعه مورچه بتواند به حیات خود ادامه دهد.


تخم های مورچه تا زمان به دنیا آمدن در مراقبت کامل مورچههای کارگر هستند و جالب است که در وقت خارج شدن مورچهها از تخم، این موجودات ریز به یکدیگر کمک می کنند.