گاو بانگی مرال


دیده بان حقوق حیوانات ایران: مرال یا گوزن به عنوان یک گونه بومی و منحصر به فرد از پستانداران حمایت شده‎ای است که با تهدیدات پیش رو در معرض انقراض وجود دارد و در جنگل‎های خزری زیست می‎کند رفتارهای خاصی از خود بروز داده و با نعره‎هایی که سر می‎دهد اقدام به ایجاد قلمرو برای خود می‎کند که به آن گاوبانگی می‎گویند. جنگل‎های استان گلستان زیستگاه گونه‎های جانوری مختلفی است .