نام این جانور هم وحشتناک است و تصور هشت پای مکنده با یک دهان منقار مانند در زیر آن بر وحشت نام این حیوان می افزاید اما هشت پای نارگیلی با دیگر انواع خود تفاوت دارد.
هشت پای نارگیلی یا رگ دار یکی از انواع هشت پاها با جثه ای متوسط است که در آب های گرمسیری اقیانوس آرام زندگی می کند. این جانور از میگو، خرچنگ و ماهی های کوچک تغذیه می کند و طول پاهای آن تا 15 سانتیمتر می رسد.


اما آنچه در مورد این آبزی جالب است رفتار عجیب اوست، این جانور در مواقع خطر مانند انسان روی دو پا راه می ورد و علاقه زیادی به جمع آوری صدف های بزرگ و پوست نارگیل دارد تا از آن برای خود سر پناه بسازد.
بدن این هشت پای خجالتی هم با سایر انواع خود متفاوت است و پاهای آن بیشتر حالت کیسه ای دارند تا 8 عدد پای دراز و مجزا.


منبع: فان فارسی