سلام دوستان. خواهش میکنم از تمامی دوستان که به فریاد 2تا توله ژرمن 5 ماه برسن . البته 40% ژرمن هستن . خواهر و برادر . سالم . شیطون. دختره بد غذاست . واکسن 7 گانه , هاری و انگل زده شده بهشون اما شناسنامه ندارن . عکس ندارم . بیچاره ها دست آدم ...... افتادن . الانم پشت ماشین هستن تو باکس .